TANUNCHAI.COM

หน้าหลัก |

Moral Society

   เอกสาร : ไม่มี

เมื่อ : 9 ธ.ค. 2008 - 11:15:02 - มีคนดู 1187 ครั้ง
ประเภท : บทความ
โดย : สบร.
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(สบร.)

ได้มีบทความที่หลากหลาย และเรื่องราวดีๆ ที่เป็นความเคลื่อนไหวในแวดวงคนดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่า เราจะอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างสังคม พัฒนาสังคมที่ดีได้อย่างไร?...

เป็นการช่วยเผยแพร่ข่าวสาร + แนวคิด ในการป้องกัน ฟื้นฟู และแก้ปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม

...ส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม

"..ไม่ว่าสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คุณธรรม ความดีงาม ก็ยังคงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความเข้มแข็ง และความสุขอย่างยั่งยืน"

 ท่านที่สนใจตาม Link นี้ไปได้เลยนะคะ www.moralcenter.or.thงานวิจัย/บทความที่เกี่ยวข้อง


 
 
ส่งงานวิจัย/บทความนี้ให้เพื่อน     พิมพ์งานวิจัย/บทความนี้     เก็บงานวิจัย/บทความนี้ไว้

ภาพประกอบ
     

 กิจกรรมวันนี้
วันนี้ไม่มีกิจกรรมค่ะ
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
โลโก้มหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย
ภาพมหาวิทยาลัย
wallpaper มหาวิทยาลัย
PR Label
 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 2511 , 2512 โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2008 The Far Eastern University Allright Reserved