TANUNCHAI.COM

หน้าหลัก |

ภูฏาน-ไทย มิตรภาพแห่งความสุขไร้พรมแดน

   เอกสาร : ไม่มี

เมื่อ : 13 ม.ค. 2009 - 17:15:40 - มีคนดู 1220 ครั้ง
ประเภท : บทความ
โดย : สื่อคุณธรรม
 

หนังสือพิมพ์ "Bhutan Times" ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2549 พาดหัวข่าวถึงมกุฏราชกุมารภูฏานจิกมี เคซาร์ นัมเกล วังชุก ในการเสด็จฯ มาในการพระราชพิธีฉลองศิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี ของพระมหากษัตริย์ไทย สื่อมวลชนไทยกล่าวขานว่าพระองค์เป็น "เจ้าชายผู้ทรงเสน่ห์" สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ระบุว่าทรงได้รับคะแนนนิยมสูงสุดในบรรดาพระราชอาคันตุกะ 25 ราชวงศ์จากทั่วโลก

นอกจากกระแส "จิกมี ฟีเวอร์" ในประเทศไทย โลกยังจับตามองภูฏานในแง่ของการใช้ GNH-Gross National Happiness หรือ ความสุขมวลรวมประชาชาติ เป็นดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของประเทศ แทนที่จะใช้ GNP-Gross National Products หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ เหมือนกับนานาประเทศอีกค่อนโลก

ศูนย์คุณธรรมนำโดยอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานที่ปรึกษา จึงวางแผนนำคณะอันประกอบด้วยนักวิชาการและผู้นำชุมชน อาทิ พระครูใบฏีกาชฎิล อมรปญฺโญ คุณประยงค์ รณรงค์ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ดร.นพดล กรรณิการ์ ฯลฯ ไปศึกษาดูงานการส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมภูฏาน เพื่อเรียนรู้ GNH ว่าปรากฏเป็นจริงอย่างไร

เป็นที่มาของบันทึกการเดินทางฉบับ ภูฎาน - ไทย มิตรภาพแห่งความสุขไร้พรมแดน

ธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดีผู้ทำหน้าที่บรรณาธิการ กล่าวถึงการเดินทางครั้งนี้ว่า

ฎความติ่นเต้นของผมคือการได้รับฟังทัศนะ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ในเชิงต่อยอด เชื่อมโยงปรัชญา "ความสุขมวลรวมประชาชาติ" ของภูฎาน กับแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" ของพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า แม้จะมีรายละเอียดต่างกัน แต่ปรัชญาทั้งสองนี้มีหัวใจเดียว..."

แม้เนื้อหาในเล่มจะมาจากผู้ที่เดินทางไปสถานที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน แต่ก็มีมุมมองที่ไม่ซ้ำกันเลย ที่สำคัญ ทุกมุมนั้นล้วนน่าศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อนำด้านดีมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับสังคมและบ้านเมืองของเราเอง

ผู้ที่สนใจไม่ต้องไปซื้อหา เพราะสามารถ download ได้ที่ ห้องสมุดดิจิตอล www.moralcenter.or.th หรือ http://dl.moralcenter.or.th

 

ที่มา : Moral magazine, January 2009.งานวิจัย/บทความที่เกี่ยวข้อง


 
 
ส่งงานวิจัย/บทความนี้ให้เพื่อน     พิมพ์งานวิจัย/บทความนี้     เก็บงานวิจัย/บทความนี้ไว้

ภาพประกอบ
     

 กิจกรรมวันนี้
วันนี้ไม่มีกิจกรรมค่ะ
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
โลโก้มหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย
ภาพมหาวิทยาลัย
wallpaper มหาวิทยาลัย
PR Label
 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 2511 , 2512 โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2008 The Far Eastern University Allright Reserved